Nätverket Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv (AFoU) vill genom goda arbetsförhållanden i organisationer och företag bidra till konkurrenskraft, kvalitet och förnyelse.

Arbetsplatsnära forskning utifrån konkreta behov

Arbete och arbetsliv förändras allt snabbare – vi behöver bygga kunskap för hållbart arbetsliv och hållbar utveckling. Genom forskning som sker arbetsplatsnära och i nära samverkan kan vi tillsammans bygga och praktisera ny kunskap för att förstå skeenden, bearbeta hot och tillvarata nya möjligheter – allt för utveckling av framtidens arbeten och arbetsplatser.

Ett öppet och växande nätverk

AFoU är ett öppet växande nätverk där samverkan sker mellan olika branscher, företag, offentliga organisationer, arbetsmarknadens parter och forskare. Vi bygger tillsammans kunskap om hur god arbetsmiljö, kvalitet, effektivitet och konkurrenskraft hänger ihop och kan stärkas.

Vi vill dela erfarenheter, ta tillvara kunskaper från olika FoU-projekt, samt starta nya samverkansaktiviteter och projekt kring viktiga frågeställningar för näringslivet och offentliga organisationer.

Nätverket AFoUs referensgrupp är sammansatt av arbetsmarknadsparters huvudorganisationer – Svenskt Näringsliv, LO, Saco, TCO, SKL och Arbetsgivarverket – och lyfter fram utvecklingsbehov som nätverket driver.

Du som brinner för dessa frågor är varmt välkommen till nätverket AFoU!

Välkommen!

Göran Johnsson, Ordförande för nätverket Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv, Tidigare förbundsordförande IF Metall

Ulrika Harlin, ulrika.harlin [at] swerea.se, tfn 031-706 60 54, Samordnare för nätverket Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv, Swerea IVF

Mattias Elg, mattias.elg [at] liu.se, tfn 013-28 11 54, Föreståndare för HELIX Competence Centre, Linköpings universitet