3D-printade extruderingsverktyg
3D-printade extruderingsverktyg.

3d-tillverkning halverade ledtiden

Tack vare 3d-teknik kunde företaget Trelleborg Sealing Profiles halvera tillverkningstiden av sina extruderingsverktyg, med möjlighet att ytterligare korta tiden.  

Swerea har tillsammans med företaget Trelleborg Sealing Profiles använt 3d-teknik för att tillverka extruderingsverktyg. Målet har varit att undersöka arbetsmetodik samt kvalitet vid 3d-printing av metall.

Halverad tillverkningstid

I ett första steg skannade forskarna av det existerande verktyget för att få ett underlag att utgå ifrån. Med underlagets hjälp kunde en digital modell tas fram, som i sin tur användes för att skriva ut verktyget. Slutligen värmebehandlades och rengjordes verktyget.  

Vid nytillverkning av ett extruderingsverktyg är leveranstiden cirka fyra veckor. I det här projektet, där 3d-teknik prövades, var det istället möjligt att halvera den ledtiden. Förhoppningsvis är det även möjligt att ytterligare minska tillverkningstiden.

Flexibel produktion

3d-tekniken har många fördelar, bland annat är det mycket enklare att genomföra olika förändringar i produktionen samt få snabb återkoppling huruvida produkten går att använda eller inte.

De 3d-tillverkade verktygen har testats i produktion och har visat sig ha goda egenskaper. Det återstår dock ytterligare några forskningsfrågor att reda ut, som bland annat handlar om att optimera ytans egenskaper.

Vad är extrudering?

Extrudering är en tillverkningsteknik där materialet pressas genom ett munstycke för att på så sätt forma en färdig produkt.