Bohus.Malmön jubileum
Jubileumsfirande för Swereas fältstation på Bohus-Malmön.

50 år av korrosionsprovning på Bohus-Malmön

2017 var det 50 år sedan fältstationen Kvarnvik på Bohus-Malmön togs i bruk. Sedan starten har fältstationen används flitigt av färg och materialtillverkare för att öka förståelsen kring korrosion och nedbrytning av färgsystem. 

Korrosion är ett branschöverskridande område och intresset för fältexponeringar är stort. Fältstationen Bohus-Malmön har byggts ut i omgångar och omfattar närmare 500 provstativ. Det är närheten till havet och den mycket korrosiva miljön som bland annat gör fältstationen attraktiv. 

Brett spektrum av branscher

Kunderna representerar vitt skilda branscher bland annat färgindustrin, bilindustrin, byggbranschen, telekom och infrastruktur. Exponeringar på Bohus-Malmön ligger därmed till grund för utvärderingar, typprovningar och produktutveckling av många av de korrosionsskydd som finns på marknaden idag.

– Vi har under 40 år exponerat över 20 000 provpaneler på Bohus-Malmön och fältexponering är för oss en mycket viktig del i utvecklingen av metall- och färgbelagd plåt med förbättrat korrosionsskydd, glans- och kulörbeständighet", säger Per-Erik Sundell, SSAB.

Erfarenhetsutbyte på fältstationen

För att fira hölls ett mycket uppskattat och välbesökt firande på Bohus-Malmön i slutet av sommaren. Dagen inleddes med ett seminarium där korrosionsprovning stod på agendan, accelererade provningar och fältprovningar diskuterades och jämfördes med varandra. Dessa möten är oerhört viktiga eftersom både materialtillverkare och de som använder materialen i sina produkter träffas och får möjlighet att dela erfarenheter, vilket inte är så vanligt.