Produktionsmiljö för gjutning

Bättre arbetsmiljö med nytt produktionsupplägg

Genom att bland annat skaffa arbetsplattformar på SKF Mekan AB i Katrineholm kommer operatörerna att få en bättre och säkrare arbetsmiljö. Förslaget presenteras i en rapport som Swerea har tagit fram och som ska hjälpa SKF att effektivisera en av sina avdelningar.

Att jobba med tunga lyft, det är vardag för vissa av operatörerna på SKF Mekan i Katrineholm men ny utrustning ska nu förbättra arbetsmiljön. Miljö, säkerhet, hälsa och produktionsflöde är några av de områden som Swerea föreslog förbättringar inom och som ska leda till att SKF kan effektivisera sin handformningsavdelning.

− Vi jobbar ständigt med att effektivisera och öka produktiviteten. Vi kontaktade Swerea för att få hjälp med effektivisering av produktionsflöden. Det var ett stort plus att de även hade gjuterikompetens, berättar Robert Larsson som är produktionsutvecklare på SKF.

I förstudien pekar Swerea på flera förbättringsåtgärder som gäller både arbetssätt och rutiner men även förslag på ny utrustning som kan behövas för att underlätta arbetet och på så sätt förkorta ledtiderna och minska kassationerna.

− Att jobba med handformning innebär idag tunga lyft. Vi kommer nu att investera i utrustning såsom motoriserade manipulatorer för att skapa en bättre arbetsmiljö. Vi har även beställt arbetsplattformar för bättre ergonomi vid avgjutning.