Slipmaskin

En ytlig historia som slipar kvaliteten

Två av Swereas medlemsföretag är världsledande tillverkare av slipskivor. De använder regelbundet Swereas slipmaskin och konsulterar vår kompetenta teknikerstab för att utveckla slipskivor som gör att metallföretagen kan slipa sina ämnen på ett effektivare sätt med högre kvalitet.

Ytkonditionering av stålämnen är en kostsam process som minskar metallföretagens produktivitet och materialutbyte. Den sker i en bullrig miljö och ger som restprodukt ett besvärligt stoft och metallspånor som måste renas för att kunna återanvändas. Av kvalitetsskäl är processen ändå nödvändig och bör därför göras på bästa möjliga sätt.

Swerea har många års erfarenhet av ytkonditionering av stålämnen. Tillsammans med metallindustrin och dess leverantörsföretag har ny teknik utvecklats som kommit de nordiska stålföretagen till del. De har kunnat göra kloka investeringar i avancerad teknik för bland annat varmslipning av stålämnen, vilket höjer produktiviteten och möjliggör stora energibesparingar.

Två av världens ledande slipskivetillverkare återvänder regelbundet till Swerea för att prova sina produkter under industrinära förhållanden och med bästa kontroll av processens viktigaste parametrar.

– För att bättre kunna möta våra kunders nya behov inom stålindustrin, och upprätthålla vår ledande position när det gäller nya innovationer på området, har vi aktivt utvecklat nya BZZ produkter, inte bara med bättre hållbarhet och förbättrade slipegenskaper, utan också mer miljövänliga. Det är också därför som Saint Gobain Abrasives R&D team fortsätter det nära samarbetet med Swerea för att förfina korrelationen mellan labb och fullskalemaskiner, säger en representant från företaget.