Värmebehandling av material

Energieffektiv värmebehandling av stålgjutgods

Gjutna stålprodukter genomgår flera energikrävande värmebehandlingar. Swerea har tillsammans med stålgjuterier och gasleverantörer utvecklat en ny praxis med möjlig minskning av energi för värmebehandling med 200-850 MWh per år.

För att få rätt materialegenskaper i den slutliga ståldetaljen genomgår gjutna stålprodukter minst en och oftast flera värmebehandlingar. Processen är mycket energi- och tidskrävande eftersom det krävs höga temperaturer och långa värmebehandlingstider.

Snabbare värmebehandling med oxyfuelteknik

I ett forskningsprojekt i samarbete med Swerea, svenska stålgjuterier och gasleverantörer har underlag för en ny praxis utformats. Projektet visar två effektiva åtgärder. 

– Vi har testat nya gasolbrännare som värmer ugnarna och godset, baserat på oxyfueltekniken. Den möjliggör snabbare uppvärmningshastighet till aktuell hålltemperatur. Vi har även visat att hålltiderna kan kortas ner, så att den totala värmebehandlingstiden förkortas. Sammantaget ger åtgärderna lägre energianvändning och ett snabbare materialflöde, säger Lennart Sibeck.

Ny praxis ger stora energibesparingar

Införs åtgärderna kan det minska den årliga energianvändningen för värmebehandling med 200–400 MWh för ett mindre stålgjuteri. Det motsvarar en värmeförbrukning för ca 16 normalvillor. För ett större stålgjuteri blir minskningen 400–850 MWh vilket ger en besparing på ca 200 000–400 000 kronor per år.

– Att samarbeta i det här projektet har gett oss möjlighet att utforma en praxis som annars inte hade varit möjlig. Vi har redan infört de kortare hålltiderna för respektive stålsort och arbetar vidare mot nästa steg i energibesparingar, säger Per Ytterell vid Smålands Stålgjuteri.

Projektet är delfinansierat av Energimyndigheten.