Tillverkning av kompositer

Flyg- och bilindustrin lär av varandra

Flyg- och bilindustrin är på många sätt väldigt olika. Samtidigt finns det flera likheter, och i ett samarbetsprojekt har de båda branscherna fått lära av varandra och utnyttja nya kunskaper. 

Flygindustrin har mångårig vana av att arbeta med extremt högpresterande kolfiberkompositmaterial och med relativt små serier till hög kostnad. Fordonsindustrin, däremot, har vana att jobba med lägre prestandamaterial såsom glasfiber-komposit och höga serier, till låg kostnad. Branscherna skiljer sig alltså mycket åt men har samtidigt mycket att lära av varandra.

Samarbete för billigare tillverkning

I ett samarbetsprojekt har de båda branscherna utnyttjat varandras kunnande. Målet med projektet var att tillverka kompositer billigare.

En av teknikerna som användes heter A-SMC (Advanced Sheet Moulding Compound) vilket är en formpressningsteknik för kompositer. Genom att lägga en matta med vinylesterplast och klippta, oordnade kolfibrer i verktyget och sedan pressa ihop formen med högt tryck formas en detalj på bara en minut och i ett enda stycke. Med hjälp av värme i verktyget härdas produkten även direkt i formningen.

I projektet tillverkade forskarna en hatthylla i kompositmaterial med hjälp av metoden. Detta är en stor och komplicerad detalj som tillverkades med ett lyckat resultat.

Ökad automation

Tack vare projektet fick flygbranschen mer kunskap i hur de kan sänka sina kostnader genom att öka automationsnivån vid tillverkning, ha kvalitetskontroller samt utnyttja materialet bättre utan att ge avkall på kvalitet.

Fordonsbranschen lärde sig bland annat hur annat hur man med kort cykeltid kan tillverka en komplex komponent i högpresterande kompositmaterial för att få mer kostnadseffektiva ultralätta komponenter.