solceller

Framtidens solcellsteknik redan i dag

En långsiktig nationell satsning på molekylära solceller har resulterat i en världsledande forskningskonstellation och ett prisvinnande företag. Nu fälttestas morgondagens solceller i samarbete med ett svenskt fastighetsbolag.

Molekylära solceller kännetecknas av låga tillverkningskostnader och estetiska möjligheter, exempelvis solceller i olika färger och mönster samt halvgenomskinliga solceller. Tekniken besitter unika möjligheter att förändra förutsättningar för implementering av solceller i byggnader. Den mest kända varianten av molekylära solceller är den så kallade Grätzel-solcellen.

Allt vanligare med solel i Europa

De senaste årens snabba europeiska etablering av solceller har närmat sig Sverige. Tyskland var pionjärlandet på solel och i dag kan man knappast resa där utan att notera det stora antalet solcellsanläggningar. Andra länder som har följt Tysklands exempel är Spanien, Italien och vårt grannland Danmark.

Swerea har sedan 2005 tillsammans med Uppsala universitet och KTH utvecklat molekylära solceller. Denna konstellation med namnet Center for Molecular Devices (CMD), har i flera externa utvärderingar rankats som världsledande i ett teknikområde med fler än tusen nya vetenskapliga publikationer per år.

Dyenamo kommersialiserar tekniken

CMDs verksamhet har även resulterat i det snabbt växande företaget Dyenamo AB som i dag säljer materialkomponenter och karakteriseringsutrustning för molekylära solceller. År 2014 mottog Dyenamo det prestigefyllda Ingemar Croon Award för sitt kommersialiseringsarbete.

Dyenamos ambition är produktion av deras patenterade molekylära solcellsteknik. Detta måste dock föregås av ett omfattande verifieringssamarbete, vilket genomförs av Dyenamo och CMD i samarbete med bl a fastighetsbolaget Castellum AB och Mölndal Energi AB.