Elektriskt kretskort

Kartläggning gör din elektronik säkrare

Tillförlitlighet hos elektronik kan bara garanteras om den designas för den miljö den är avsedd för. I ett EU-projekt har Swerea bistått SETEK Elektronik med att ta fram en analysmodul för detta ändamål.

Under en längre tid har Swerea utbildat industrin i tillförlitlighet hos elektronikprodukter kräver kunskap om den miljö elektroniken skall användas i. För många produkter är detta enkelt, speciellt om kravet på livslängd är lågt. Om man däremot har produkter för en tuff driftsmiljö och har krav på lång livslängd (15 – 20 år), krävs en noggrann analys av den aktuella miljön inför konstruktionsarbetet.

Sensor kartlägger driftmiljön

Inom ramen för EU-projektet, Smarter Si, har Swerea tillsammans med SETEK Elektronik utvecklat en sensor för att kartlägga den faktiska miljön.

Det unika med denna modul är att det går att upptäcka kondensation, förutom vanliga parametrar som till exempel temperatur, luftfuktighet och vibration. Sensorn är utvecklad av forskningsinstitutet CiS i Tyskland, och finns nu tillgänglig på marknaden via SETEK Elektronik.

Ny produkt i mötet mellan forskning och industri

Modulen monteras där man vill kartlägga driftsmiljön och lagrar mätdata under en tidsperiod som användaren bestämmer. Med jämna mellanrum läses lagrade data av och används i konstruktionsarbetet. På detta sätt kan elektroniken konstrueras för den verkliga driftsmiljön.

 – Tack vare samarbetet med Swerea har SETEK fått en ny produkt att introducera på marknaden, säger VD Hans Richert. Målgruppen är dels de företag vi traditionellt arbetat med men även nya branscher har visat intresse. Vi har erfarenhet av samverkan med forskningsinstitut och är mycket nöjda med samarbetet med Swerea. Vi menar att projektet är ett bra exempel på mötet mellan forskningsinstitut och industri.

Agenda 2030 hållbarhetsmål