Hindens rev

Klädindustrin måste förändras

Närmare sex sjöar av Vänerns storlek – så mycket vatten förbrukar klädindustrin till konstbevattning och tygtillverkning varje år. Företaget We are Spin Dye vill bryta trenden och har utvecklat en teknik för att färga kläder helt utan att använda vatten.

Klädindustrin måste förändras, är redo att förändras och vill förändras. Detta är företaget We are Spin Dyes (WRSD) starka övertygelse. De har tagit fram en teknik som helt eliminerar behovet av vatten i färgningsprocessen. 

Färga utan vatten

Färgning av kläder görs traditionellt i en process som använder pigment, kemikalier samt mängder med vatten. Med tekniken SpinDye tar fibern upp pigmentet, men utan att använda vatten. Tekniken bidrar till att klädindustrin kan minska sin vattenförbrukning från tygtillverkningen med 75 procent samt minska användningen av kemikalier och utsläppen av koldioxid.

Livscykelanalys beskriver miljöbesparingar

WRSD har samarbetat med Swerea, som bland annat har gjort en livscykelanalys. Arbetet har även resulterat i en miljövarudeklaration som beskriver nyttan med den nya processen.

– Swerea är vår partner i arbetet med att validera de miljöbesparingar vi uppnår med vår infärgningsteknik. Vi kan inte säga annat än att vi är mycket nöjda med samarbetet, säger Axel Mörner, vd för We are Spin Dye.

Han berättar att Swerea har både bredd och kunskap i de områden som är viktiga för företaget, men än viktigare är Swereas driv och professionalism.

– En bättre partner för ett ungt svenskt textilföretag är svår att tänka sig, säger Axel Mörner.

Ny metod kommersialiseras

SpinDye står i den kommersiella startgropen. Metoden används sedan tidigare inom exempelvis plastindustrin men WRSD har tagit fram ett system för att använda tekniken även i textiltillverkning för modeindustrin.