Läcka på vattenledning, orsakad av felaktig fogberedning.
Läcka på vattenledning, orsakad av felaktig fogberedning. Felet hade sannolikt upptäckts av en utbildad kontrollant.

Kunskap förebygger vattenläckor

Flera haverier på nya vattenledningar har lett till att Swerea nu utbildar kontrollanter inom vatten- och avloppsbranschen. Utbildningen höjer kunskapsnivån och tack vare bättre kontroller ökar livslängden på ledningarna.

Skador på stora vattenledningar kan kosta uppemot 700 000 kronor att åtgärda. Garantin från tillverkarna och entreprenörerna är ofta kort och det blir istället kommunen som får stå för kostnaderna. Swerea har därför, tillsammans med 4S Ledningsnät och Svenskt Vatten, startat en kurs för att utbilda kontrollanter inom vatten och avloppsbranschen. Målet är att undvika framtida
haverier.

Ökad kunskap om polyeten för rör

Syftet med kursen är att öka kunskapen om polyeten som rörmaterial och hur produkterna kan kvalitetssäkras, vad entreprenörerna har för åtagande samt hur svetsarbeten kan kontrolleras.

– För varje haveri vi undviker sparar vi stora pengar åt skattebetalarna, säger Tomas Helenius, från 4S Ledningsnät.

Kursen är uppskattad av alla parter på marknaden.

– Kursen har gett mig kännedom om hur jag kan gå tillväga för att kontrollera svetsar och arbetsplatser samt söka vidare efter den information som jag behöver, säger en av kursdeltagarna i kursutvärderingen.

Samarbete för ledningsnät

4S Ledningsnät är en samarbetsorganisation för ledningsnätsägare eller offentligt ägda förvaltare av vatten och avloppsledningsnät.