Reference materials at Swerea KIMAB

Lång erfarenhet ger säker analys

I snart 80 år har Swerea tagit fram certifierade referensmaterial för stålindustrin. Industrin har stor nytta av arbetet och kan, tack vare referensmaterialen, visa att laboratorieresultaten håller hög kvalitet.

Certifierade referensmaterial (CRM) är homogena material där den kemiska sammansättningen är väl känd. Materialen är viktiga inom industrin för att exempelvis kalibrera analysinstrument och därmed säkerställa att materialanalyserna blir helt korrekta. Referensmaterialen används också som kontrollprover vid tillverkning av stål eller till att utvärdera metoder.

Certifiering sedan 1938

Swerea genomför, sedan 1938, certifiering av referensmaterial. Sandvik Materials Technology är ett av de företag som köper in materialen från Swerea. Kent Olsson, delaktig i inköpen på Sandvik, berättar om nyttan.

– För oss på Sandvik är CRM viktigt då vi använder referensmaterialen till kalibrering och kontroll av våra analyser. Swerea är en viktig leverantör med snabba leveranser.

Vid tillverkning av högkvalitativa stålprodukter är snabba analysmetoder helt avgörande. Även mindre avvikelser i den kemiska sammansättningen kan orsaka oönskade effekter på stålets egenskaper, såsom formbarhet, svetsbarhet, hållfasthet eller slagseghet (materialets förmåga att ta upp stötar).

Kontinuerlig kontroll av analysmetoder

För att kunna bestämma både höga och låga halter av element, ned till några tusendels viktprocent, krävs att man kontinuerligt kontrollerar sin analysmetod mot certifierade referensmaterial. Avvikande sammansättning eller en felaktig analys i tillverkningskedjan kan orsaka stora kostnader, eftersom stålet kan få oönskade egenskaper, och man kan behöva skrota smältan eller göra om gjutningen.