Berco
Foto: Berco

Lean – från trendbrott till framgångssaga

Påbyggnad på lastbilar är en bransch som har varit svårt konkurrensutsatt under en längre tid. Hos Berco i Skellefteå valde de att möta utmaningen tillsammans med Produktionslyftet – inte bara en gång utan två!

När Berco 2012 inledde sin första omgång med Produktionslyftet var verksamheten förlusttyngd. Med fokus på ständiga förbättringar med engagemang från hela personalen stärkte de sin konkurrenskraft och kunde också ta fram en ny vinnande produkt, vilket ledde till ett par avgörande kontrakt och ett trendbrott.

– Det har fungerat mycket bra sedan vi började med förbättringsarbetet, säger Nicklas Berglund, Lean-koordinator på Berco. Vårt tankesätt ”Berco Way” har gett oss nöjdare kunder och ett större engagemang bland alla som arbetar hos oss.

Berco önskade sedan anpassa produktionen enligt sin nya strategi för layout, flöde och materialförsörjning med taktad montering samt effektivisera limhallen. Upplägget grundades på omfattande förarbete i diskussion med Produktionslyftets coacher och gav både nödvändiga och lönsamma förändringar:

  • Produktiviteten fördubblades med oförändrad bemanning.
  • Klart bättre kvalitet, med endast ett fåtal interna avvikelser per vecka, mot ett 20-tal innan.
  • Minskat PIA (produkter i arbete) från ett värde av tre miljoner kronor till 800 000 kronor.
  • Leveransprecisionen är bättre än någonsin.

– Lean-arbetet har kraftigt effektiviserat produktionen, Vi kommer aldrig att sluta med Lean-arbetet utan ser det som ett avstamp för framtiden, avslutar Nicklas Berglund.

Idag är Berco marknadsledande och har en av de lättaste produkterna på marknaden, något som möjliggör högre nyttolast. De har därigenom fått avgörande avtal med bland annat Volkswagen och Iveco. 

Agenda 2030 hållbarhetsmål