Produktion på Autotube,

Lean skapar värde för kunden

Bättre överblick, en tydlig bild av företagets kunskap och strukturerad problemlösning. Det är några av de förbättringar som företaget Autotube gjort sedan de införde Lean i verksamheten.

Lean är en filosofi som går ut på att skapa större värde för kunden och att hantera resurser på ett effektivt sätt. De företag som inför Lean i verksamheten lär sig att hitta orsaker till slöseri och kan arbeta kontinuerligt med att följa upp och förbättra sin process.

LEAN ger stora förbättringar

Små insatser kan ge stora förbättringar. Det vet inte minst företaget Autotube, som med hjälp av Swerea infört Lean i sin verksamhet. 

Detta har bland annat lett till förbättrad multi-projektstyrning. Det innebär att alla projekt skrivs upp på en gemensam planeringstavla. Korta möten hålls framför tavlan vilket ger medarbetarna bättre överblick av vad som är på gång och vilka problem som behöver lösas. 

Visualisera mål och status

Utöver detta har varje projekt en egen mobil tavla med detaljerad visualisering av mål och status för det enskilda projektet. Andra resultat av Lean-arbetet är att kunskapen inom företaget har blivit tydligare, att problemlösning nu görs efter en strukturerad modell samt att kontakten med kunder har synliggjorts.

Vid första mötet gjorde Autotube en självutvärdering och utifrån denna ställde företaget upp olika mål. Sedan följde flera möten med teori samt diskussioner om tänkbara förbättringar. Forskningsgruppen samlade även in data om hur förbättringsförslagen fungerat och resultaten har publicerats i vetenskapliga sammanhang. 

6 konkreta förbättringar

Totalt infördes sex stycken konkreta förbättringar i företagets processer, samtliga validerades i projektet. Autotube arbetar nu vidare på egen hand och företagets utvecklingschef, Jan Olofsson, säger om arbetet:

– Leta kunskapsluckor och undvik överlämnanden, ”Gå och se” vid källan, alltid!

Projektet är finansierat av Vinnova, och Swerea har handlett projektet tillsammans med Chalmers.