Ultramare luftfilter av majs
Foto: Ultramare

Luften blir renare med majs

Kan majs ersätta plast i luftfilter? Swerea har tillsammans med Västra Götalandsregionen hjälpt luftfiltertillverkaren Ultramare att utveckla ett biobaserat filtermedia. 

De senaste åren har utvecklingen tagit fart för att byta ut den fossila råvaran i plast till exempelvis sockerrörsetanol eller fermenterad majsstärkelse.

Från stärkelse till plast

En av de plaster som är mest förknippad med miljövänlighet är polymjölksyra (PLA). Den baseras främst på majs men även andra stärkelserika grödor kan användas.

Även om de nya plasterna har liknande egenskaper som traditionella plaster behöver de utvärderas i mindre skala, innan storskalig tillverkning startas. Detta medför ofta att de också behöver modifieras för att passa in i befintliga produktionsprocesser. Ultramare ville ta sitt ansvar och ersätta fossilbaserade plaster med mer miljövänlig PLA i sitt luftfilter utan att dess egenskaper påverkades nämnvärt.

Fina fibrer skapas med meltblown

För att få ett filter med hög avskiljning men ändå en inte alltför hög energiförbrukning vid tillverkningen behöver fibrerna vara så fina som möjligt. Detta kunde uppnås med hjälp av Swereas meltblown-maskin som har förmågan att tillverka nonwoven (icke vävda material) med väldigt fina fibrer, ner till 0,5 μm.

– Vi vill ta ansvar för vår miljöpåverkan och minska vårt miljöavtryck som företag och för våra kunder. Vårt mål är att fortsätta vara branschens bästa miljöföretag och bidra med att nå världens miljömål och inte förstöra för nästa generation. PLA-filtret är en produkt som är helt fri från petroleumbaserade råvaror, säger Ove Kärrnäs, vd på Ultramare AB.

Agenda 2030 hållbarhetsmål