Biokomposit från svensk skog

Miljövinster när svensk skog blir till biokomposit

Stora Enso storsatsar på biokompositer och investerar tolv miljoner euro i en produktionsanläggning vid bruket i Hylte. Den initiala materialutvecklingen gjordes tillsammans med Swerea. 

Biokompositer tillverkas genom att blanda någon form av naturfiber med en plast. Resultatet blir ett hårdare och styvare kompositmaterial med ett flertal tänkbara användningsområden.

Biokomposit som ersättning för plast

Biokompositer är även miljömässigt ett bra material då biobaserade fibrer kan ersätta upp till cirka 60 procent av fossilbaserad plast.

Fortfarande ses biokompositer som ett relativt nytt material trots att det funnits på marknaden ganska länge. Typiska användningsområden är inom möbel och fordonsindustrin där materialets egenskaper, så som styrka, densitet, utseende och pris, kommer väl till pass.

Förädling av svensk skog

När Stora Enso påbörjade en satsning på biokompositer, för att förädla den fiberråvara de producerar från våra svenska skogar, valde de att ta hjälp av Swerea.   

− Tack vare Swereas kunskap inom biokompositer och tillgång till nödvändig teknisk utrustning, så som kompoundering och formsprutning, fick vi väldigt fort värdefulla resultat för vårt fortsatta materialutvecklingsarbete säger Carl Ternström, Product development manager på Stora Enso.

Nu har Stora Enso investerat i en produktionsanläggning i Hylte och målsättningen är att man ska kunna producera 15 000 ton biokomposit om året från och med 2018.

Vad är kompundering?

Kompoundering är en process för att blanda polymerer och eventuella tillsatser för att få fram en produkt med specifika slutegenskaper. 

Agenda 2030 hållbarhetsmål