Kontroll av glasfiberarmerad plast, GAP.
Kontroll av glasfiberarmerad plast, GAP.

Ny atlas förhindrar dyra misstag

Tack vare en ny atlas är det möjligt att få bättre överblick över skador på glasfiberarmerad plast. Atlasen förklarar, visar och ger råd när det gäller olika typer av skador, vilket minskar risken att göra felbedömningar på materialet.   

Skadeatlasen riktar sig till bland annat besiktningsföretag och inspektörer av plast och kompositer. I atlasen listas olika typer av skador i materialet glasfiberarmerad plast (GAP), ett kompositmaterial som ofta används i korrosiva miljöer. Exempel på användningsområden kan vara till syror i en kemisk industri, till blekkemikalier i en massafabrik eller till rökgaser i en förbränningsanläggning.

Påverkar förändringar driftsäkerhet?

Många gånger kan material visa förändringar i utseendet, något som inte nödvändigtvis påverkar livslängden eller driftsäkerheten. Tack vare atlasen kan man undvika att göra felbedömningar och därmed spara stora kostnader.

Atlasen listar den korrekta termen för varje skada samt innehåller förklaringar, orsaker och illustrativa bilder. Det finns också riktlinjer för att bedöma hur allvarlig skadan är samt rekommendationer för när och hur skadan ska repareras.

Atlas och handbok underlättar bedömningen

Tillsammans med atlasen följer även en handbok som beskriver samma ämne mer grundligt. Atlasen har tagits fram av Swerea och Inspecta, med finansiering av Energiforsk och Energimyndigheten.