Ny patentsökt svetsteknik för skräddarsydda ämnen

Ny teknik för tillverkning av skräddarsydda ämnen minskar kostnaden vid fordonstillverkning. Resultaten från projektet IMTAB möjliggör att tillverkningssteg försvinner, ger förbättrade produktegenskaper och en robust tillverkningsprocess.

Skräddarsydda ämnen är en teknik som redan används inom bilindustrin. Tanken är att använda precis den typ eller tjocklek på material som krävs för att uppnå rätt egenskaper i varje del av en komponent. Tekniken som är framtagen inom IMTAB-projektet (Improved tailored blanking) möjliggör fogning av större komponenter genom ökad robusthet i tillverkningsprocessen.

Ny fogningsprocess ger stora besparingar

Swerea har i samarbete med Gestamp HardTech, Volvo Cars, Permanova Lasersystem, ESAB och Luleå tekniska universitet arbetat för att utveckla processen.

Genom att väva in olika kompetenser som avancerad processkunskap inom lasersvetsning, smältsvetsning och hybridprocesser, med materialkunskap som grundpelare, har en förbättrad svetsprocess tagits fram. För bilindustrin innebär det att tillverkningssteg försvinner, vilket leder till både minskade investeringskostnader och stor tidsbesparing. Den nyutvecklade processen resulterade också i förbättrade produkt- och svetsegenskaper.

Tekniken testas i bilindustrin

Fullskaletest visade att Volvos B-stolpar (takstödet mellan fordonets fram- och bakdörrar) svetsade med den nya tekniken presterade lika bra som både lasersvetsade och konventionellt icke svetsade B-stolpar.

− Det finns mycket att vinna med en mer robust fogningsprocess, till exempel ökad tålighet avseende klippkvalitet, toleranser och ytbeläggning. I projektet har vi utvecklat en teknik som uppnår detta med bibehållen kvalitet och godkända krockegenskaper hos slutprodukt, till en lägre kostnad, säger Paul Janiak.