Formbarhetsanalyser i IMPETUS-programvara
Formbarhetsanalyser av Hybrix™ material med hjälp av IMPETUS-programvara i ett testverktyg med olika formningsradier.

Radikalt kortare leveranstid

Simuleringsverktyg ger små forskningsintensiva företag möjligheter att minska ”time-to-market” för ny lättviktsteknologi. Ett exempel är Lamera AB.

Lamera AB satsar relativt stora resurser, i förhållande till sin storlek, på utveckling av formbara sandwichmaterial (Hybrix™) med höga krav på styvhet, hållfasthet, precision och prestanda. Kunderna efterfrågar både stora volymer och möjlighet att simulera tillverkningen av produkter med materialen.

Hög kvalitet och stora volymer

Med hjälp av Swerea har Lamera tagit ett nytt steg i sin verksamhet.

– Vi har nu kunskaper som garanterar hög precision i materialegenskaperna och vi kan leverera stora produktionsvolymer på upp till 300 000 kvm/år, säger Ramin Moshfegh, CTO på Lamera.

Med simuleringsverktyg kan man fastställa materialets möjligheter och begränsningar på samma sätt som ett traditionellt plåtmaterial. För att leva upp till kundernas höga krav är det viktigt för Lamera att visa vägen genom att demonstrera möjligheterna med hjälp av ett datorstött konstruktionsverktyg för formningssimulering.

Simulering skapar konkurrensfördel

I ett projekt inom LIGHTer (Lättviktsforskning med Swerea som verksamhetsledare) utvärderades ett lämpligt simuleringsverktyg som gör att Lamera kan leverera sitt material till kund på 6-7 veckor istället för på 6-7 månader.

– Projektet har haft en stor betydelse för Lamera för att bana vägen mot en kortare ”time-to-market” strategi för våra produkter. Dessutom, i och med att materialet är en sandwichkonstruktion sammansatt av flera olika slags material, kan projektet visa vägen för flera andra mindre aktörer som levererar nya lättviktsmaterial, avslutar Ramin Moshfegh.