Montering av arbetsbelysning på TYRI

Så håller du liv i Lean-arbetet

Lean används av företag som vill effektivisera och utveckla sin verksamhet. Arbetssättet bygger på långsiktighet. Men hur gör man för att det inte ska rinna ut i sanden? Företaget TYRI har arbetat med Lean flera år, och gör det fortfarande. 

Lean började användas i bilindustrin redan på 1940-talet. Konceptet handlar om att öka kundvärde och effektivitet och har på 70 år växt till ett populärt arbetessätt inom flera olika branscher.  

Utveckling med Produktionslyftet

TYRI, som tillverkar arbetsbelysning till maskiner och yrkesfordon, har arbetat med Lean under flera år. 2013 deltog de även i Produktionslyftet, ett 18 månader långt utvecklingsprogram där Swerea hjälper företag att utvecklas. Produktionslyftet bygger på Lean-metoder och efter programmets slut ska företagen arbeta vidare på egen hand. Den kritiska punkten blir då ofta att upprätthålla det påbörjade arbetet.  

– Jag tror att det måste komma inifrån och att medarbetarna måste vilja det här. Om det rinner ut i sanden är det ju påtvingat, menar Magnus Johansson som är kvalitetschef på TYRI.

Han fortsätter:

– Jag tror också att man måste visa tydliga resultat som alla gagnas av, så att folk tycker att det är meningsfullt. Lean-arbetet blir vad man själv gör det till och om man sätter konstiga mål, ja då kanske det rinner ut i sanden.

Nyckeln till långvarigt Lean-arbete

Att anpassa arbetet till varje enskilt företag är en annan nyckel till långvarighet. TYRI lyckades, tillsammans med Swerea, hitta metoder som fungerade för just dem och som ledde till ökad konkurrenskraft hos kunderna samt bättre problemlösning hos TYRI.

– Ja, vi pratar mycket om problemen och ser till att lösa dem. Istället för att göra något halvhjärtat så ger vi oss inte förrän problemet är löst, säger Magnus Johansson och sätter fingret på en annan viktig sak; envishet. Lean är nämligen ingen quick fix, det krävs tålamod för att lyckas!