ICA såpaflaska av återvunnen plast
Såpaflaska av 100 procent återvunnen plast.

Såpaflaska av 100 procent återvunnen konsumentplast

Användningen av återvunnen plast i förpackningar är idag låg men skulle kunna öka och därmed minska miljöbelastningen. Swerea har tillsammans med ICA, Swerec och Emballator tagit fram en såpaflaska tillverkad av 100 procent återvunnen konsumentplast. 

Plastförpackningar står för cirka 40 procent av Europas plastanvändning samtidigt som återvinningsgraden av förpackningarna är väldigt låg. I ett återvinningsprojekt involverades aktörer inom återvinning, förpackning samt konsumentföretaget ICA, för att tillsammans med Swerea visa på möjligheterna. Resultatet blev en såpaflaska av 100 procent återvunnet material.

Många krav på återvunnen plast

Svårigheterna med att återvinna förpackningar är att kvaliteten på den återvunna plasten skiljer sig väldigt mycket från nyråvara. Projektet utgick ifrån polyetenplast (PE), från Swerec, som behövde tvättas i varmt vatten samt smältfiltreras för att få bort orenheter i materialet och möjliggöra att en flaska kunde tillverkas.

– Genom en flaska där vi accepterar en varierad grå färg kan vi ta till vara på plasten och materialåtervinna den utan att tillsätta nya färgämnen. Vi har idag lyckats med detta småskaligt och nu arbetar vi med att skala upp processen. Den processbeskrivning som ICA och Swerea tar fram kommer dessutom kunna komma hela branschen till godo, säger Louise Nilsson, chef produktinnovation ICA Sverige.

Efterfrågan skulle kunna öka

Målsättningen med projektet är att visa att det är möjligt att tillverka förpackningar av återvunnen plast och på så sätt öka efterfrågan på det återvunna materialet vilket på sikt skulle kunna leda till förändringar inom förpackningsindustrin. 

Projektet har finansierats av Plastkretsens AB:s stiftelse för forskning.

Agenda 2030 hållbarhetsmål