lättviktsbro Malmö

Sveriges första lättviktsbro på plats i Malmö

Sveriges första kolfiberkompositbro har lyfts på plats i Malmö. Bron är en lättviktare. Den väger 17 ton. Det ska jämföras med en betongbro i samma storlek som väger 80 ton. Det är en gång- och cykelbro byggd i kolfiberkomposit som nu ligger över Risebergabäcken i Malmö.

Den stora fördelen är att bron, tack vare att den är så lätt, kan tillverkas i färdiga moduler på annat håll och fraktas till platsen. Det tog bara en timme från det att bron kom fram, till den var på plats över Risebergabäcken. Det högtidliga lyftet skedde i närvaro av representanter från både beställaren Malmö Stad och tillverkarna. 

– En av fördelarna med den här nya bron är att den i princip är helt underhållsfri, den behöver varken målas eller rostskyddas, säger Johan Edgren, kommunikatör vid gatukontoret i Malmö.

Mindre underhållsarbete med kolfiberkomposit

Malmö Stad får betala lite mer för kompositbron än för en motsvarande betong- eller stålkonstruktion. Kostnaderna för den här typen av bro blir runt 25 procent högre, men det vägs upp av att man slipper betala för underhållsarbete.

– Dessutom är utmattningshållfastheten vida överlägsen stål och betong, plus att landfästet blir billigare för att bron är så mycket lättare, säger Fredrik Wettermark, Kompositbroar Sverige AB, som byggt bron, som är företagets första produkt i den här storleken.

– Ja, inget vi gjort tidigare kommer i närheten av det här! fortsätter Fredrik Wettermark och lyser av stolthet.

Lättvikt i fokus för ny lösning

I projektet "FALCON – Lättviktslösningar i fiberkomposit för framtidens infrastruktur" har Swerea  lett de diskussioner som gjort att uppköparna och leverantörerna harnått fram till en unik, innovativ och ny teknisk lösning i brobygget. Projektet finansieras av Vinnova inom det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt

Agenda 2030 hållbarhetsmål