Swerea certifierar textilföretag i hållbar produktion

Segers Fabriker AB blir först i Sverige med att certifiera sin produktion enligt Oeko-Tex® STeP. Certifieringen innebär hållbar och ansvarsfull produktion. Såväl miljö, kvalitet som arbetsplatssäkerhet och socialt ansvarstagande granskas.

Genom Swerea har Segers Fabriker AB certifierat sin produktion enligt STeP (Sustainable Textile Production) och blir de första med certifieringen i Sverige. 

Etisk och hållbar textilproduktion

Segers Fabriker, som tillverkar arbetskläder för hotell, restaurang och vård, har sedan tidigare valt att certifiera sina kläder enligt Oeko-Tex® Standard 100. Genom STeP-certifieringen av deras estländska dotterbolag Segers Eesti OY, som är en av deras producerande enheter, har de nu gått steget längre. 

– Vi är övertygade om att det kommer att bli allt vanligare med krav på en miljövänlig och etisk produktion i både privata och offentliga upphandlingar. Det känns otroligt kul att ligga i framkant gällande detta, säger Benny Karlsson, VD för Segers Fabriker. För oss är en certifiering ett sätt att säkerställa och förbättra rutiner och i slutändan få nöjda kunder.

Hårda krav för certifiering

För att nå en certifiering krävs aktivt förbättringsarbete för att minska sin miljöpåverkan, öka säkerheten samt att skapa ett bättre arbetsklimat. Man måste dessutom uppfylla kraven i STeP. Bland annat ingår en omfattande RSL-lista (Restricted Substances List) med ämnen som inte får användas på grund av deras miljö- eller hälsovådliga egenskaper samt krav på hantering av kemikalier för en säker arbetsplats.

– Genom certifieringen kan Segers Fabriker erbjuda sina kunder en långtgående garanti när det gäller att bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Mats Lundin, VD för Swerea IVF. Detta speciellt då STeP omfattar såväl miljöpåverkan som arbetsvillkor.