ChemicALL

Topprankat kemikalieverktyg

De mest användbara verktygen för att utvärdera och bedöma kemikalier i material, processer och produkter är identifierade av OECD. Högt rankat hamnar Swereas kemikalieverktyg ChemicALL.

I det internationella samarbetet kring kemikalie-hantering är OECD ett viktigt organ, som bland annat arbetar med analyser och bedömningar som rör miljöområdet. OECD har i listan OECD SAAT toolbox listat olika kemikalie-verktyg, bland annat ChemicALL. Verktyget rankas högt i användbarhet och oberoende. Resultatet kommer från en opartisk undersökning gjord av University of Wisconsin.

Identifiera farliga ämnen

ChemicALL tillhandahålls av Kemikaliegruppen vid Swerea. Det är ett användarvänligt kemikalieverktyg även för icke-kemister, och baseras på en databas som är uppbyggd genom flera års forskning och praktiska industri-erfarenheter kring kemikalier i varor. Databasen vänder sig främst mot aktörer i elektronik- och textilindustrin som vill kunna identifiera farliga ämnen och se till att de klarar gällande kemikalielagstiftning.

Kräver inga förkunskaper

Databasen översätter vanligt förekommande produktegenskaper till kemi. Användaren behöver inte veta exakta kemikalier i förväg.

– Du kan skriva in önskad produktegenskap, till exempel vattenavvisning på önskat material. Då visas uppgifter om farliga kemikalier som är relevanta för just denna materialtyp och den valda egenskapen, tillsammans med lämpliga testmetoder, legala aspekter, med mera, säger Stefan Posner, en av utvecklarna på Swerea.

Informationen underlättar för inköpare, designers och produktutvecklare i deras kommunikation med leverantörer och vid produktutveckling.