Punktsvetsning

Transatlantiskt samarbete inom ny fogningsteknik för General Motors

Swerea och General Motors samarbetar kring forskning och utveckling av nästa generations fogningsteknik för lätta fordon. Tekniken ger GM miljö- och produktionsvinster genom att minska vikt och kostnad för aluminiumdelar i fordonen.

General Motors (GM) är en av världens största biltillverkare med cirka 10 miljoner sålda fordon varje år. För fyra år sedan initierades ett samarbete mellan Swerea och GM för framtagning av nästa generations fogningsteknik för lätta bilar.

Ny fogningsteknik byggd på punktsvetsning

GM har valt att utveckla en ny innovativ fogningsteknik byggd på vedertagen och kostnadseffektiv punktsvetsningsprocess. Den nya processen utnyttjar en patenterad elektrod med ringformad textur på ytan och möjliggör svetsning av aluminium till aluminium i två eller tre lager, upp till 10 millimeters tjocklek. Då kan man undvika nitning av bilens aluminiumdelar, så som kåpor och dörrar, vilket ger kostnadsbesparingar samt minskar vikten på bilen. Dessutom minskas behovet av stora investeringar i ny teknik och produktionsyta

Patenterat för olika produktionsscenarier

Samarbetet har varit en viktig del i att verifiera en nyligen GM-patenterad lösning för fogning av aluminium i flera olika produktionsliknande scenarier. En central aspekt har varit att säkerställa fogningskvaliteten i långsiktig produktion.

– Vi ser Swereas kompetens och erfarenhet som en stor tillgång. Att arbeta sida vid sida i avgörande forskningsfrågor innebär att vi kan göra vägval under projektets gång. Det är kännetecknet på forskning och utveckling, säger Blair Carlson, gruppchef för forskningslabb för tillverkningssystem vid GM.

I projektet har forskare vid Swerea varit på plats hos GM R&D Center i Detroit, Michigan, under tre månader årligen. Samarbetet fortsätter under 2015.