Oljeplattform i ishavsmiljö

Unik insamling av korrosionsdata i extrema miljöer

Att kunna samla in korrosionsdata under lång tid i extrema miljöer kan ge betydande kostnadsoptimering. Autonoma sensorer som kan mäta och registrera data gör att anpassade legeringar och korrosionsskyddssystem kan väljas på ett bättre sätt. 

Autonoma loggningsenheter med olika slags sensorer har utvecklats och optimerats på Institut de la Corrosion, ett dotterbolag till Swerea KIMAB. De kan övervaka korrosionspotential, galvanisk ström och korrosionshastighet tillsammans med lokala miljödata, till exempel temperatur och tryck. Sensorerna är skräddarsydda för att utföra exakta elektrokemiska mätningar, kan monteras var som helst och har en batteritid på flera år.

Effektiv insamling av långtidsdata

Den största fördelen med autonom loggning är att det går att samla in långtidsdata utan att någon inblandning behövs, annat än när sensorn installeras och plockas ned efter exponering. Detta är särskilt värdefullt i extrema miljöer.

Eftersom exakta miljödata för alla typer av förhållanden inte går att hitta i litteraturen, är insamlade fältdata mycket viktiga vid val av material och utformning av anpassade korrosionsskyddssystem. Institut de la Corrosion har samlat in fältdata på många avlägsna platser, inklusive extrema miljöer som Norra ishavet norr om Sibirien och på stora havsdjup med utplacering av mer än 30 sensorer på 2000 meters djup.

Specialanpassat korrosionsskydd

Resultaten har sedan använts för att välja material och korrosionsskydd. Datainsamlingen har möjliggjort skräddarsydda katodskydd till flera offshoreplattformar i havsmiljöer (inklusive på stora djup) och korrosionsskydd för förtöjningsplatser för gastankfartyg i Norra ishavet. I många fall skulle standarddata från litteraturen ha lett till katodskyddskonstruktioner utan anpassning till aktuella förhållanden. 

Agenda 2030 hållbarhetsmål