Människor i möte

Utbildning ger helhetsbild av aluminium

Swerea har hjälpt företaget Sapa att ta fram olika typer av fogar som används som undervisningsmaterial i den uppskattade utbildningen Profilakademin.

Sapa har i tjugo år arrangerat utbildningar, så kallade Profilakademier, för att sprida kunskap om hur aluminium och aluminiumprofiler kan användas på bästa sätt.

En bred och global utbildning

Inom Profilakademin utbildas deltagarna i områden som materialegenskaper, design, konstruktion, dimensionering, pressbarhet, ytbehandling, formning, fogning. Utbildningen arrangeras över hela världen och har både praktiska och teoretiska inslag.

För att ge kursdeltagarna praktisk erfarenhet och kunskap om olika fogmetoder och material används demonstrationsfogar i undervisningen.

Demonstrationsfogar skapar en helhetsbild

Fogarna har tagits fram gemensamt av Sapa och Swerea och består av flera olika material som fogats samman med ett flertal fogmetoder. Några av fogningsmetoderna som använts är bland annat limning, nitning och olika typer av svetsning.

Målet med att utveckla demonstrationsfogarna har varit att ge en helhetsbild av aluminiumanvändning. Det handlar om allt från hur väl materialen kan fogas samman till hur de slutliga korrosions- och mekaniska egenskaperna ser ut.

Demonstrationsfogarna har använts på flera utbildningstillfällen runt om i världen och intresset från deltagarna har varit stort.