Tillskärning av kompositmaterial
Foto: NFTC

Utbildning lyfter flygplan

Eleverna vid Nordiskt FlygTeknikCentrum behöver utbildning i kompositmaterial som en del av undervisningen. Vid Swereas anläggning i Öjebyn får studenterna den undervisning som Transportstyrelsen kräver.

Nordiskt FlygTeknikCentrum, NFTC, utbildar flygmekaniker och flygtekniker med inriktning mot både flygplan och helikopter. Flygteknik-utbildningen är en av Luleås lokala profilgrenar men både den gymnasiala utbildningen och yrkeshögskoleutbildningen är riksrekryterande. Utbildningslokalerna ligger vid Luleå Airport.

I nära samarbete med NFTC har Swerea genomfört den utbildningsinsats som behandlar kompositmaterial enligt de krav som Transportstyrelsen har satt upp.

Utbildningen har bestått av både teoretiska genomgångar och av praktiskt arbete utfört av eleverna.

Fokus har legat på tre utbildningsområden:

  • Kompositmaterial och tillverkning
  • Oförstörande provning
  • Reparationsteknik

− Det har varit mycket värdefullt för oss att våra elever har fått utföra utbildningen i en miljö med resurser och kompetens specialiserade mot kompositmaterial, säger Rolf Öhlund vid NFTC.

NFTC följer Yrkeshögskolebestämmelserna, de svenska skollagsbestämmelserna samt de europeiska luftfartsbestämmelserna enligt EASA (European Aviation Safety Agency). 

Agenda 2030 hållbarhetsmål