Åskblixtar över stad

Viktigt att elektrisk utrustning inte stör

Om elektriska apparater i vår omgivning stör varandra kan det orsaka driftstörningar i industrin eller samhällskatastrofer om någon viktig funktion slås ut. Swerea driver ett nätverk för att sprida kunskap och information inom området.

Det finns en mängd elektriska apparater i vår vardag. För att säkerställa att de är kompatibla och inte stör varandra, finns det ett EU-direktiv. Direktivet kallas för EMCdirektivet där EMC står för elektromagnetisk kompatibilitet. Det kräver att elektrisk utrustning fungerar tillfredsställande i sin omgivning, utan att orsaka elektromagnetiska störningar på annan utrustning.

Viktiga funktioner kan slås ut

Många störningar är harmlösa, som att en telefonladdare stör en radio, eller att en lampa i hemmet inte fungerar tillsammans med en viss utrustning. Men för industrin kan EMC-problem ge driftstörningar som kostar miljarder kronor varje år.

– Det kan också hända att en viktig funktion i samhället slås ut, vilket i värsta fall kan leda till allvarliga katastrofer, säger Hans Grönqvist.

Nätverket EMC sprider kunskap

För att öka kunskapen inom området driver Swerea sedan många år ett EMC-nätverk, som sprider information och förmedlar ny kunskap om EMC samt om olika lagkrav.

Medlemsföretag får även tillgång till laboratorier där de själva kan utföra analyser för att säkerställa sina produkters kvalitet. Fördelen med detta, jämfört med att skicka produkten till ett ackrediterat provningsföretag, är att företagen kan analysera produkten när som helst under tillverkningen, istället för på en färdig produkt. Det förenklar för företagen att klara kraven och få en CE-märkning på sin produkt.

Inför att uppdateringar eller nya EMC-direktiv lanseras arbetar nätverket aktivt med att informera industrin om det nya direktivet.