Nya knivar från Morakniv
Nya knivar från Morakniv. Foto: Morakniv

Visuella metoder hjälpte Morakniv

Morakniv införde ”projektrum” som metod att driva utvecklingen av nästa generations knivar. Utvecklingsprojektet resulterade i en serie produkter som blev en succé på marknaden. 

Morakniv deltog i en fördjupningsresa i Produktionslyftet. Fokus var att effektivisera produktutvecklingsarbetet på företaget. Utvecklingen av en ny knivserie valdes som pilot för att införa visuella metoder som synliggör viktiga saker i produktutvecklingen.

Tydligare koppling mellan utveckling och kundvärde

Informationstavlor används för att visualisera kopplingen mellan kundvärde, utmaning och arbetsuppgift för varje projekt och medarbetare. Produktutvecklingsgruppen träffas dagligen framför tavlorna för att diskutera utmaningar i pågående utvecklingsprojekt och fördela arbetsuppgifter inom gruppen. En gång i veckan träffas en större grupp för att samordna utvecklingsarbetet i stort.

Tydliga förbättringar är att alla förstår vad som händer, transparensen mot andra avdelningar har ökat, utmaningar och hinder lyfts snabbt upp och gruppen kan vara mer flexibel för att snabbt ta sig an och prioritera inkomna arbetsuppgifter. Produktserien blev också en succé då den sålde bra och över förväntningarna.

Ökad samsyn med projektpuls

För att öka samsynen på företaget har en gemensam projektpuls införts där samtliga projekt, inte bara produktutvecklingsprojekt, gås igenom. Projekten visualiseras på en pulstavla med båda bild och text. Man samlas framför tavlan varannan vecka och går igenom alla projekt för att skapa en ökad samsyn runt dem.

− Efter Produktionslyftets fördjupningsresa har företaget fortsatt att utveckla projektrumskonceptet som nu används med automatik säger utvecklingschef Arvid Larsson.