Swerea IVF är ett helägt dotterbolag till Swerea AB, som äger samtliga institut inom verkstads- och materialsektorn. Swerea IVFs Intressentförening är delägare i Swerea, med RISE och de andra institutens Intressentföreningar som övriga ägare.

Swerea IVF AB förser tillverkande och produktutvecklande företag med avancerade forsknings- och konsulttjänster. Målet är att snabbt omvandla ny teknik och nya metoder till praktisk nytta. Vår inriktning ska styras av industrins behov och våra resultat ska kunna omsättas i företagsnytta. Du finner lista på nuvarande medlemmar på sidan medlemsföretag.

Medlemsförmåner

  • Ni och vi tar gemensamt fram en färdplan för ert företags behov av FoU
  • Ni använder er egen FoU-pott (50 % av serviceavgiften) för
    • Rabatterade uppdrag
    • Medlemskap i något eller några av våra 15-tal nätverk
  • Ni får resultat från Intressentföreningens genomförda FoU-projekt
  • Ni har möjlighet att påverka och delta i specifika FoU-projekt och Swerea IVFs kommande forskningssatsningar
  • Vi erbjuder er medlemsförmåner vid riktade seminarier, workshoppar etc.

Bli medlem i Intressentföreningen

Alla företag har möjligheter att utnyttja Swerea IVFs kompetenser, men vår ambition är att ditt beslut att bli medlem i Intressentföreningen ska leda till en långvarig relation som gagnar såväl dig och ditt företag som Swerea IVF.

Årsavgiften är 12 000 kr + 0,004 % av medlemsföretagets omsättning, dock max 500 000 kr. Hälften av årsavgiften kan disponeras för medlemskap i valfria nätverk, alternativt för användning i FoU-projekt av eget val och, för de företag som betalar maxavgift, ytterligare 50 000 kr för nätverksmedlemskap.

Mer information

Intressentföreningen koordineras av Magnus Widfeldt och Anne-Charlotte Hanning, kontakta oss gärna om du vill veta mer eller har frågor.

 Ansökan om medlemskap Intressentföreningen.pdf