Energieffektivitet

Energieffektiv verksamhet

Energieffektivitet håller på att växa till en allt viktigare fråga. Två stora förändringar, kostnaden för energi och växthuseffekten, driver detta intresse. För företag blir det allt viktigare att minska energikostnaden eller byta till förnyelsebar energi.

Energikartläggning och energiplan

Gå igenom verksamheten och kartlägg energianvändningen.

  • Hur mycket energi köps in till företaget?
  • Hur fördelar sig energianvändningen i företaget?
  • Vilka åtgärder kan minska energianvändningen?
  • Hur försvinner energin ut från företaget?

Våra erfarenheter visar att i stort sett alla företag kan öka sin energieffektivitet med 10 % med enkla åtgärder och mycket små investeringar. Med rimliga investeringar kan ibland så mycket som 50 % av energin sparas.

Energiledning för energieffektivitet

En grundpelare är här att skapa ett engagemang för minskad energianvändning inom företaget. Alla kan hjälpas åt för goda resultat. Ledningens stöd är viktigt. Om man vill kan man samla de rutiner man skapar för energieffektivitet i ett energiledningssystem. De kan också knytas till andra system som kvalitets- eller miljöledningssystem.

Swerea kan erbjuda:

  • Stöd för genomförande vid en energikartläggning av verksamheten. Mängd inköpt energi, användning av energi och åtgärdsförslag sammanställs
  • Stöd för genomförande av energibesparing i tillverkningsprocesser, som exempelvis ytbehandling, värmebehandling, plasttillverkning

Mer information

Kontakt och mer information

Karin Wilson

Phone: 
+46 (0)31-706 60 78

Per Sommarin

Phone: 
+46 (0) 10 516 60 69