Energieffektiva produkter

Energieffektivitet håller på att växa till en allt viktigare fråga. För företag innebär detta en ny affärsmöjlighet, då kunder i större omfattning kommer att köpa de produkter, som ger dem minsta möjliga energianvändning, då de använder produkten.

Kartlägg din produkts energianvändning

Grundläggande är att gå igenom produkten och utreda, vilken energi den egentligen använder under hela livslängden. Klarlägg vilka delar som är viktiga för din produkts energianvändning. Hur går det att förbättra den så att energiförbrukningen minskar?

Marknadsför den energisnåla produkten

Använd livscykelkostnad, LCC vid marknadsföring. En minskad energikostnad under användningen bör kommuniceras, marknadsföras till kunden. Ett annat sätt att marknadsföra produkter är en Energideklaration, som är ett systematiskt sätt att beskriva en produkts energiegenskaper.

Swerea kan erbjuda:

  • Stöd för att genomföra en energikartläggning av en produkt. Utgående från en strukturerad mall i ett antal steg, kartläggs energiåtgången för hela produktens liv
  • Stöd för framtagande av tekniska lösningar för produkter, som ger låg energiåtgång
  • Stöd för framtagande av marknadsföringsmaterial för en energisnål produkt. Innebär ofta framtagande av en livscykelkostnad (LCC) och en Energideklaration för produkten

Mer information

Kontakt och mer information

Karin Wilson

Phone: 
+46 (0)31-706 60 78