El och värme

Förbränningsanläggningar utsätts för extrema förhållanden och korrosiva miljöer av många olika slag, vilket kan ge skador som orsakar driftsstopp. Detta gäller vare sig det berör pannan med dess extrema temperaturer, efterföljande rökgassystem med förutsättningar för kondenskorrosion eller vattenångcykeln med dess höga temperaturer och tryck.

Även distributionsnät av fjärrvärme eller fjärrkyla löper risk för att utsättas för korrosionsproblem, bl.a. med anledning av korrosion från utsidan p.g.a. blottlagda ytor eller mikrobiell korrosion från insidan.

Vi arbetar med frågeställningar inom korrosion och mekaniska egenskaper för både låg- och temperaturdelen hos förbränningsanläggningar.

Exempel på områden vi har erfarenhet av

  • korrosion av överhettare under beläggningar
  • mekaniska skador som krypning och utmattning, livslängdsbedömning
  • kondenskorrosion i rökgaskanaler och i samband med våt rökgasrening
  • magnetitbildning, konditioneringsmedel och spänningskorrosion på ångsidan
  • korrosion hos polymera material

Vi driver även ”Korrosionsnätverket för förbränningsanläggningar” som vänder sig främst till företag som äger, driver eller konstruerar förbränningsanläggningar.  Forbranningsanlaggning_2015.pdf (995.93 KB).

Materialforskning inom området

Kontakt och mer information

Rikard Norling

Rikard Norling

Phone: 
+46 (0)8-674 17 15