Fordon

I Sverige har korrosion varit en olägenhet för bilägare så länge det har funnits bilar, med en stor kostnad och minskad förväntad livslängd av bilarna som följd. Detta beror till stor del på klimatet, med hög luftfuktighet och användningen av vägsalt. Vi har lång erfarenhet av forskning kring bilkorrosion.

Swerea började arbeta med frågor om bilkorrosion i början av 1970. Under åren har vi lärt oss en hel del om de faktorer som styr fordonsindustrin och forskningen kring korrosion. Dessutom har vi har ett nära samarbete med fordonstillverkare, leverantörer av material samt leverantörer av korrosionsskydd.

Inspektion och statuskontroll

Vi arbetar t.ex. med kontroll av bilar som har varit ute på fältet, testar bilar från "proving-ground tests" samt bildelar som genomgått accelererad korrosionsprovning. Vi besöker bilfabriker och hjälper till inom produktionen för att utvärdera utformningen och produktionsmetoderna utifrån en korrosionssynvinkel.

Industriprojekt

Vi arbetar med både internationella projekt, som EU-projekt, och nationella projekt. De flesta av projekten är finansierade av industrin. Några av projekten handlar om frågor som berör hela fordonsindustrin. Ett exempel är vårat "World wide project" där korrosiviteten på olika material till fordonsindustrin testas över hela världen. I den här typen av projekt är resultatet konfidentiellt och ägs av deltagande företag.

Vi genomför också stora projekt på konsultbasis där vi testar, exponerar eller undersöker material. Naturligtvis är resultaten konfidentiella och de ägs av uppdragsgivaren.

Återkommande internationellt seminarium

Vart tredje år arrangerar medlemsprogrammet MRC Automotive ett internationellt seminarium om korrosion inom fordonsindustrin. Arrangemanget samlar industrideltagarna från hela världen.

Mer information

Faktablad: Fordonsprovning (Research and development, field surveys, life prediction and material selection, etc.

Kontakt och mer information

Bo Rendahl

Bo Rendahl

Phone: 
+46 (0)8-674 17 35