Massa och papper

Forskning om korrosion av metaller och polymera material i massa- och pappersindustrin har en lång tradition vid Swerea KIMAB. Material utsätts för korrosiv miljö i de flesta applikationer, som t.ex kokerier, blekerier, pappersmaskiner och tankar.

Kostnaden för korrosionen har beräknats till 3 procent av massapriset, inklusive kostnaderna för utbyte och reparation. Krav på återvinning, energibesparingar och minskad vattenförbrukning har lett till nya utmaningar inom området de senaste åren.

Vi har kunskap om de flesta delar av processen och de många olika miljöernas särskilda krav på materialval. Sedan över 30 år tillbaka har vi studerat kokare, blekutrustningar, sodapannor, rör och tankar och därigenom bland annat arbetat med korrosiva miljöer som klordioxid, restsyra, hetånga samt vit-, svart- och grönlutar.

Kontakt och mer information

Magnus Nordling

Magnus Nordling

Phone: 
+ 46 (0)8-674 17 38
RISE KIMAB