Vatten och Avlopp VA

Polymera material och metaller som mässing, koppar och rostfritt stål används i stor utsträckning i rörledningar för både dricks-och avloppsvatten. Olämpligt material kan orsaka både stora vattenskador och avgivning av hälsofarliga ämnen i vatten. Av miljö, hälso- och ekonomiska skäl är det av stor vikt att välja rätt material för dessa applikationer.

Swerea arbetar med forskning och utveckling samt provning och utvärdering av polymerer och metaller för användning inom vatten & avlopp. Våra fokusområden under de senaste åren är:

  • Korrosion av plaströr i kontakt med desinficerat vatten
  • Relining av avloppsledningarna med härdplaster
  • Stor diameter FRP rör för vattenförsörjning, provning & skadefall
  • Mässingslegeringar för dricksvatten, legeringsutveckling, provning, skadefall

Vi driver det svenska nätverket för Material i kontakt med dricksvatten.pdf (559.82 KB) som samlar ett trettiotal organisationer och har tätt samarbete med flera av de större vattendistributörerna. Vi har också samarbete med de svenska myndigheterna, nordiska- och europeiska aktörer som 4MS vad gäller den påverkan som materialkorrosion (rost) kan ha på dricksvattenkvalitet.

Kontakt och mer information

Olivier Rod

Olivier Rod

Phone: 
+46 (0)8-440 48 39
RISE KIMAB