Oorganiska beläggningar

Swerea arbetar med kravställning, rådgivning och kontroll av ytbeläggningar. Vi utför provning på våra fältstationer och genom accelererad provning i klimatskåp.

För granskning av beläggningarna använder vi oss av våra avancerade metallografi- och mikroskoperingsutrustningar, bl.a. FEG-SEM, TEM, EBSD och FIB.

Skydd med metallbeläggningar

Oorganiska beläggningar kan vara ytomvandling, anodisering, emaljering, metallbeläggningar med mera. Alla ger ett barriärskydd men metallbeläggningar har en mer aktiv roll. Med en oädlare beläggningsmetall (t.ex. zink på stål) kan man få skydd även i skador i beläggningen. Med en ädlare beläggning (t.ex. nickel på stål) finns i stället risk för accelererad korrosion i porer och skador.

Applicering av metallbeläggningar

Det finns olika metoder att applicera metallbeläggningar; varmdoppning, termisk sprutning, elektrolytisk, kemisk och vakuumbeläggning mm. Valet av beläggningsmetall och –metod görs utifrån basmaterial, storlek och form, användning, kostnad och krav på fysikaliska egenskaper.

Kontakt och mer information

Andrew Gordon

Andrew Gordon

Phone: 
+46 0()8 674 17 65