Organiska beläggningar

Rostskyddsmålning innebär att man belägger en metallyta med ett färgsystem som har förmågan att förhindra eller fördröja metallens korrosion. För korrosionsskyddet är det av stor betydelse att färgskiktet är tätt, beständigt och har bra vidhäftning. Oftast används flera färgskikt för att optimera färgsystemets beständighet och korrosionsskyddsförmåga.

Vår verksamhet är främst inriktat på miljöanpassade målningssystem och de nya krav på förbehandling och appliceringsbetingelser som dessa ställer. Utöver gängse utrustning för kontroll och provning av skyddsförmågan hos organiska beläggningar använder vi AC-impedansteknik för bestämning av transport och upptagning av vatten i färgskikt. Vid studier av färgens härdning, nedbrytning mm använder vi bl a dynamic scanning calorimetry, grazing-angle FTIR, och svepelektronmikroskop.

Vi kan assistera vid upphandling, konstruktion, val av färgsystem, kontroll och besiktningar, planering av underhåll samt skadeutredningar. Vi utför även provning av färgskiktens skyddsförmåga och nedbrytning på våra fältstationer och genom accelererad provning i våra klimatskåp.

Kontakt och mer information

Johan Tidblad

Johan Tidblad

Phone: 
+46 (0)8-674 17 33