Övriga skyddsmetoder

Korrosion kan motverkas med många metoder. Utöver ytbehandlingar kan anpassning av miljö och konstruktion eller tillsättning av inhibitorer utnyttjas för minskad korrosion. Swerea hjälper dig att hitta lämplig metod.

Swerea är en oberoende utvärderare och har stor kunskap om olika inhibitorer, utformning av konstruktioner och miljö. Vi hjälper dig att bedöma livslängd på produkter, korrosionsrisker och föreslår åtgärder med underlag från vår forskning i labb och i fält.

Korrosionsinhibitorer

Inhibitorer används ofta i kylsystem, pipelines och som komponent i rostskyddsfärger för att reducera korrosionshastigheten. Vanligtvis bidrar inhibitorn till att en skyddande beläggning bildas på metallytan.

Swerea har utvecklat en egen metod som kan användas för att avgöra om ett system är inhiberat eller inte. Med metoden kan vi även fastställa hur hög halt inhibitor som behövs samt maximal kloridhalt som behövs för ett tillräckligt bra korrosionsskydd.

Kontakt: Annika Talus, annika.talus [at] swerea.se

Konstruktionens utformning

Konstruktionens utformning inverkar i hög grad på livslängden. Swerea bedömer korrosionsrisker och uppskattar livslängder vid utformning av konstruktioner.

Tekniska utformningskrav för stålkonstruktioner finns i SS-EN 1090-2:2008 och för aluminiumkonstruktion i SS-EN 1090-3:2008. Faktorer man bör ta hänsyn till är:

  • godstjockleken
  • risken för att vatten ansamlas i ”fickor”
  • vätskefyllda spalter
  • köldbryggor
  • sammankoppling av olika metaller, d.v.s. risk för galvanisk korrosion

Kontakt: Pontus Rydgren, pontus.rydgren [at] swerea.se

Förändring av miljön

Korrosion kan bekämpas genom att förändra miljön där produkten förvaras eller används. I en atmosfärs miljö (luft) kan man sänka luftfuktighet eller minska luftföroreningar. I industrimiljöer, kan luftföroreningar t.ex. minskas genom kemisk filtrering. Fuktighet kan minskas genom t.ex. höjd temperatur eller med avfuktningsaggregat. I slutna förpackningar kan man använda torkmedel.

Swerea hjälper till att bedöma korrosionsrisker och föreslå lämpliga åtgärder. För att ta fram underlag för bedömning av risken för korrosion utom- och inomhus utför vi:

  • korrosivitetsmätningar (exponering av olika metaller)
  • mätning av temperatur och fuktighet
  • mätning av olika luftföroreningar, som underlag för bedömning av risken för rost utom- eller inomhus.

Kontakt: Johan Tidblad, johan.tidblad [at] swerea.se

Kontakt och mer information

Johan Tidblad

Johan Tidblad

Phone: 
+46 (0)8-674 17 33