Ytintegritet

Ytintegritet är ett samlingsbegrepp som innefattar egenskaperna hos en yta på ett arbetsstycke efter någon typ av påverkan, till exempel en tillverkningsprocess.

Egenskaper som inkluderas i begreppet ytintegritet finns på ytan eller i materialet nära ytan. På ytan kan det röra sig om topografi eller till exempel korrosionsegenskaper. Egenskaper nära ytan i materialet kan vara till exempel deformation av mikrostrukturen eller hårdhet.

Förändringar av ytegenskaper

Förändringar av ytintegriteten kan vara antingen negativa eller positiva. Negativa förändringar kan innebära att en komponent inte har den prestanda som var avsedd. Till exempel kan materialet ha ogynnsamma dragspänningar eller ha fel struktur på ytan.

Förändring av ytintegritet kan och också användas på ett positivt sätt genom att förändringen ger ytan avsedda egenskaper. Till exempel en tillverkningsprocess som förutom att avverka material för att uppnå rätt geometri samtidigt påverkar ytan så att den får en ökad hårdhet eller en önskvärd textur.

Analys av ytintegritet

Inom Swerea arbetar vi med analyser av ytintegritet på många sätt. Vi har utrustning och kompetens för att mäta och analysera exempelvis restspänningar, hårdhet, topografi och mikrostruktur, både ljusoptiskt och med hjälp av SEM för att göra ingående analyser med bland annat XRF och EBSD.

Kontakt och mer information

Daniel Wiklund

Phone: 
+46 (0)31-706 60 85

Johan Berglund

Phone: 
+46 (0)31-706 60 50