Partikelrenhet

Partikelrenhet, även kallat teknisk renhet, är en viktig del i kvalitetssäkring av komponenter. Alla vätskesystem, som hydraulik, transmission och bränslesystem, innehåller partiklar av varierande storlek. Speciellt vanligt är det med oönskade partiklar i nya system. Om partiklarna inte avlägsnas kan de få förödande konsekvenser och förkorta livslängd, funktion och tillförlitlighet hos produkten.

Vår renhetsanalys består av följande moment; extrahering av partiklar från ytan, räkning och enklare karakterisering. Vid önskemål kan vi karakterisera partiklarna ytterligare i vårt svepelektronmikroskop med röntgenanalys. Det hjälper dig som kund att lättare spåra källan till partiklarna. Vanligt är att analysen utförs mot specifika företagsstandarder, tex Volvo STD 107-0002 eller Scania STD4189, eller mot generella standarder som ISO16232 och VDA19.

Vi mäter en komponents renhet genom:

  • maximal partikelstorlek
  • maximalt antal partiklar av en viss typ eller storlek
  • maximal vikt partiklar per detalj
  • renhetskod (ISO-kod), antal partiklar/ml eller partiklar/cm2

Swerea vill även höja kompetensen hos svenska industriföretag inom renhetsområdet. Vi arbetar därför med utbildningar samt driver ett nätverk, Centrum för renhet, där företag som är verksamma inom området kan vara medlemmar.

Mer information

Kontakta gärna oss på cleanlinesstesting [at] ri.se vid frågor om renhetsanalyser.

Kontakt och mer information

Pär Andersson

Phone: 
+46 (0)31-706 61 08

Caiza Persson

Caiza Persson

Phone: 
+46 (0)31-706 61 05