kompoundering

Kompoundering

Att blanda olika plaster med varandra och/eller tillsätta olika typer av additiv så som fyllmedel och stabilisatorer är viktigt inom plastindustrin. Swerea har både utrustning och kunskap att hjälpa dig med kompoundering och utveckling av nya spännande material.

Genom noggrant sammansatta blandningar av plaster eller tillsättning av additiv kan olika egenskaper kombineras för en specifik produkt eller komponent.

Blanda plaster

Flera kritiska faktorer påverkar möjligheten att få en homogen blandning av materialen som ska ingå i ett kompound, som t.ex. homogenitet och kompabilitet.

Homogenitet i plastkompounds

Samtidigt som komponenterna ska fördelas väl tillsammans vill man undvika att t.ex. olika förstärkningsfibrer byts sönder i processen. Detta kan kontrolleras genom kloka val av material, processtemperatur, skruvkonfiguration samt hur och när de ingående komponenterna tillsätts i kompounderingsprocessen.

Kompabilitet i plastkompounds

Förutom en homogen blandning är kompatibiliteten mellan materialen viktig. En bristfällig kompatibilitet mellan till exempel förstärkningsfiber och plast leder till att man inte får den förstärkningseffekt man önskar. Här kan vi hjälpa dig att göra rätta val när det gäller kopplingsagenter och kompatibilisatorer.

Från biokompositer till enklare plastblandningar

Vår medroterande dubbelskruvsextruder utrustad med gravimetriska doserare gör det möjligt att ta fram en rad olika material, från biokompositer och nanokompositer till återvunna plastmaterial och enklare plastblandningar.

Ett efterföljande kylbad eller transportband samt granuleringskvarn förbereder materialet för nästa steg i tillverkningsprocessen så som formsprutning, smältspinning eller extrudering.

Kontakt och mer information

Henrik Oxfall

Phone: 
+46 (0)31-706 63 34