powder material

Pulver

Forskning på pulvermaterial syftar till förbättrad konkurrenskraft, i första hand hos svensk pulvertillverkande industri som är i en kraftig utvecklingsfas. Vi hjälper till med allt ifrån att analysera egenskaper hos pulver och färdiga produkter till att optimera tillverkningsprocesser.

Forskningen inom Swerea-koncernen är fokuserad på inverkan av legeringselement, föroreningar, och processparametrar på mikrostruktur och egenskaper för pulvermaterial.

Pulveranalys och processutveckling

Kvalitetsbrister i pulver eller produkter tillverkade av pulver kan minimeras med pulveranalys (pulverprovning). Det kan handla om att hitta rätt pulversammansättning, form, storlek och flytegenskaper, eller att ta reda på hur pulvrets flytegenskaper, packas eller friktionen mellan partiklarna. Det kan också handla om att eliminera föroreningar eller optimera tillverkningsprocesser.

Inom området arbetar Swerea med:

  • Optimering av den pulvermetallurgiska processen i pilotskala (10 kg) för att minimera syrehalten.
  • Kompaktering av pulvermaterial med het isostatisk pressning (HIP).
  • Studier av sinterprocessen för järnbaserade pulvermaterial.
  • Karakterisering av pulvermaterial.

Analyser genomförs bland annat med dynamisk bildanalys och pulverreometri, metoder som kan användas för de flesta pulvermaterial.

Pulver för 3D-printing

En annan viktig fråga som Swerea arbetar med är att utröna hur pulveregenskaper påverkar kvaliteten på t.ex. en 3d-printad slutprodukt, alltså kopplingen mellan pulver och 3D-printad komponent. Det är även viktigt för industrin att veta hur många gånger ett pulver kan återanvändas utan att det påverkar prestandan hos slutprodukten.

Kontakt och mer information

Annika Strondl

Annika Strondl

Phone: 
+46 (0)8-440 48 51
Swerea KIMAB

Maria Bergenstråhle

Maria Bergenstråhle

Phone: 
+46 (0)920-20 19 28
Swerea MEFOS

Sven Karlsson

Phone: 
+46 (0)31 706 62 94
Swerea IVF