Keramiska material

Pulverteknik spelar en central roll inom tillverkning av keramiska material och komponenter. Mer eller mindre finpartikulära pulver hanteras på olika sätt från torrt tillstånd, dispergering i en vätska, vätskebaserad formning, granulering för pressning eller andra ändamål.

Hantering av finpartikulära pulver

Swerea har lång erfarenhet av hantering av finpartikulära pulver, särskilt i vätskor vilket är vanligt förekommande vid formning av keramiska komponenter. Exempel på sådana formningsmetoder är tejpgjutning, slamgjutning, direktkonsolidering (till exempel gel casting) och stereolitografi, en metod för additiv tillverkning (3D-printning). Pulvrets egenskaper och kvalitén på dispergering i vätskan har då stor betydelse för formningsegenskaperna och slutliga materialprestanda.

Granulering av keramer

Ett viktigt område för pulver inom keramområdet är granulering för pressning. Det finns både hälsomässiga och praktiska skäl till att granulera, skapa större enheter av ett pulver. Hälsomässiga, då finpartikulära och dammiga pulver utgör en hälsorisk vid inandning. Praktiskt, då ett granulerat pulver har bättre flyt- och pressegenskaper (via polymera tillsatser).

Den vanligaste granuleringsformen är sprejtorkning men Swerea har utvecklat och arbetat med en alternativ teknik, kallad frysgranulering, vilken ger avgörande fördelar avseende granulhomogenitet och arbete i mindre skala. Frysgranulering kan också användas för materialsyntes eller för att producera partiklar, till exempel för termisk sprutning eller katalytiska ändamål.

Kontakt och mer information

Ola Lyckfeldt

Phone: 
+46 (0)31-706 62 77