Elektrospinning

Fiberdukar (non-woven) bestående av fibrer med diametrar mindre än en mikrometer (nanofibrer) kan framställas genom elektrospinning. Materialets sammansättning är särskilt lämpligt för t ex ljudabsorbering eller filtrering.

Swerea har mångårig praktisk erfarenhet av elektrospinning i dess olika former och med olika typer av polymerer och lösningsmedelssystem. Vi hjälper dig utreda om elektrospunna nanofibrer kan vara lösningen på ditt problem eller kan tillföra värdefull funktionalitet.

Applikationsområden för nanofibrer

Fibrer i submikrometerområdet får speciella egenskaper främst beroende på deras extremt höga specifika yta. Exempel på applikationer där nanofibrer studeras återfinns inom luft- och vattenfiltrering, ljudabsorption, och biomedicin (substrat för cellodling, kontrollerad frisättning av läkemedel etc).

Elektrospinning av polymerer

I princip kan alla polymerer elektrospinnas under förutsättning att ett lämpligt lösningsmedel finns tillgängligt. Det finns i dag ett antal olika tekniska lösningar för hur nanofibertillverkning genom elektrospinning kan utföras.

Gemensamt är att en polymerlösning (5-20% torrhalt) förs in i ett starkt elektriskt fält varvid tunna polymertrådar dras ut under samtidig avdunstning. De torra fibrerna fångas upp mot en kollektor och bildar där en tunn fiberduk.

Utrustning

Vi har utrustning för tillverkning i laboratorieskala och kunskap om hur processerna kan utföras i större skala. Eftersom fibrerna är alltför tunna för att studeras med vanligt ljusmikroskop använder vi ofta elektronmikroskopi för analys av resulterande fibrer.

Kontakt och mer information

Bengt Hagström

Phone: 
+46 (0)31 706 63 62