Keramiska prototyper

Keramiska material går att bearbeta med vanliga bearbetningstekniker om detta görs innan materialet sintras. En keramisk komponent kan utifrån CAD-modell tas fram med önskad geometrisk form av ett flertal olika material som zirkoniumoxid, aluminiumoxid, hydroxylapatit eller av helt kundspecifika material.

Mekaniska egenskaper hos bearbetade material

Sättet på vilken bearbetningen utförs har stor betydelse för ytan på komponenten som för ett keramiskt material är avgörande för komponentens mekaniska prestanda. Om bearbetningen inte anpassas till det använda materialet kan de mekaniska egenskaperna reduceras kraftigt på grund av ytdefekter. Det spelar då inte någon roll hur bra mekaniska egenskaper som kunnat uppnås för materialet under andra förutsättningar.

Dimensionsstabilitet

Under sintringen krymper det keramiska materialet. Formen på den komponent som tas fram behöver därför skalas upp i motsvarande grad för att kompensera för denna krympning så att den efter sintring får rätt dimensioner. Precisionen som erhålls varierar med vilken typ av material som används men är vanligen i storleksordningen 0,1 %.

Komponenter

Keramiska komponenter kan tas fram av många olika material för att förbättra vissa egenskaper i olika applikationer. Några exempel på egenskaper som kan vara önskvärda att förbättra är mekaniska, termiska, kemiska, biologiska, tribologiska eller estetiska.

Kontakt och mer information

Erik Adolfsson

Phone: 
+46 (0)31-706 62 98