Biokomposit

Biokomposit

Swerea är en ledande aktör inom området biokomposit med kompetens, erfarenhet och utrustning för material-, produkt- och processutveckling av biokomposit. Fokus är matriser av termoplastisk eller härdande natur i blandning med olika naturfibrer (lin, hampa, trä, cellulosa).

Biokomposit baserade på termoplastisk matris

Våra forskare har stor erfarenhet av biokomposit baserade på termoplastisk matris i blandning med olika biobaserade fibrer. Dessa blandningar kompounderas och granuleras för att sedan formsprutas eller extruderas till olika detaljer/produkter. Exempel är termoplastiska matrismaterial är polypropen, polyeten och, biobaserade exempel, cellulosaestrar, PLA, etc. Exempel på fibrer som studerats är t.ex. träfiber och bomull.

Blanda fibrer

Erfarenhet finns även av att skapa biokomposit baserade på termoplastisk matris genom att blanda termoplastiska fibrer med biobaserade fibrer. En termoplastisk fiber av till exempel polyester blandas med en biobaserad fiber som lin, hampa eller cellulosa, exempelvis via kardning och nålning, för att sedan pressas till en detalj/produkt.

Biokomposit baserat på härdande matris

Erfarenhet finns även av biokomposit baserad på härdande matris med biobaserade fibrer. I detta fall är matrisen biobaserad och härdande, till exempel modifierad sojabönsolja. Fiber är även här lin, hampa och cellulosa. Fibrerna impregneras med flytande matrismaterial och varmpressas sedan i verktyg till färdig produkt.

Kontakt och mer information

Martin Strååt

Phone: 
+46 (0)31-706 63 11

Birgitha Nyström

Phone: 
+46 (0)911-744 09
RISE SICOMP