polymer korrosion

Polymera material i korrosiva miljöer

Plaster och gummi används idag som konstruktionsmaterial i ett flertal branscher där de utsätts för starkt korrosiva miljöer. Verksamheten inom Swerea är inriktad på de polymera materialens korrosionsegenskaper i olika miljöer och hur egenskaperna påverkar materialens användningsmöjligheter.

Vi arbetar bland annat med kvalitetsaspekter och korrosionshärdigheten hos olika typer av PVC-plast, fluorplaster, propenplast och fiberarmerad plast.

Stöd till många branscher

En stor del av verksamheten handlar om utveckling av nya undersöknings- och provningsmetoder. Vår breda erfarenhet gör att vi kan hjälpa våra kunder vid användning av polymera material inom bland annat kemisk industri, stål- och ytbehandlingsindustrin, pappers- och massaindustrin, medicinsk industri samt inom kärnkraftsbranschen.

Polymerer i vatten och avlopp

Inom segmentet vatten och avlopp har vi utökat verksamhet att även omfatta svetsning i plast, både när det gäller provning och utbildning. Inom detta segment jobbar vi även med materialfrågor och provning vad gäller till exempel relining och desinfektion.

Vi erbjuder

 • Uppdragsforskning
  - Konsultation och rådgivning vid t ex materialval
  - Haveriutredningar
 • Test av polymera material för korrosiv miljö, såväl i laboratoriemiljö som i fält
 • Support vid bedömning av livslängd
 • Kvalitetssäkring
 • Inspektioner av processutrustning
 • Oberoende undersökningar
 • Framtagning och genomförande av utbildningar
 • Deltagande i vårt industrinätverk för företag som säljer och använder polymera material och utrustningar i korrosiva miljöer
 • Litteratursökning

Kontakt och mer information

Dinko Lukes

Dinko Lukes

Phone: 
+46 (0)70 212 95 52
RISE KIMAB