prototyper av polymerer

Prototyper av polymerer

Med våra 3D-skrivare tillverkar vi prototyper i olika plastmaterial för att för att t ex utvärdera konstruktion och utformning hos en ny produkt. I andra fall används 3D-skrivarna helt enkelt för att tillverka komponenter i små serier.

3D-skrivare

Swerea har tre stycken 3D-skrivare och de använder två olika tekniker, FDM och SLA. FDM står för Fused deposition modelling och betyder att en tunn plasttråd matas genom ett uppvärmt munstycke. Den smälta plasten spritsas ut i tunna strängar utifrån ett bestämt mönster för att bygga upp själva detaljen. Materialen som används är olika styva termoplaster som PLA och ABS, men även mjukare termoplastiska elastomerer. Detta betyder att prototyper med olika egenskaper kan tas fram.

3D-skrivare för stora objekt

Gemensamt för majoriteten av utskrivna 3D-objekt är att de är relativt små. Att kunna skriva ut betydligt större objekt är naturligtvis intressant. Swerea har möjlighet att skriva ut större prototyper, omkring 5 kg material per timme med utskriftsvolym på uppemot 8 m3.

Stereolitografi

Den andra tekniken, stereolitografi (SLA), innebär att detaljen byggs upp i en vätska bestående av en fotopolymer. En tunn laserstråle används för att belysa ett litet område i vätskan som då härdar. Genom att förflytta laserstrålen efter ett bestämt mönster växer prototypen fram samtidigt som den lyfts upp ur vätskan. Materialet som används är en sorts PMMA, även känd som plexiglas, som är en styv och transparent plast.

Ett smidigt tillägg till 3D-printingen är att vi kan 3D-skanna objekt. Det betyder att om vi har en första fysisk prototyp eller detalj, kan vi skanna den och skapa en datamodell av den. Modellen används sedan modifieras efter behov och användas som underlag för prototypen som ska 3D-printas.

Kontakt och mer information

Lenny Tönnäng

Phone: 
+46 (0)31-706 62 36

Jan Johansson

Phone: 
+46 (0)31-706 63 25